Print

蔬菜水果(Veg+Furit)

蔬菜水果(Veg+Furit)

蔬菜水果(Veg+Furit)
菜心,小白菜,菠菜,大白菜,苦瓜,茄子,蘑菇,小葱,香菜,冬瓜,淮山,青瓜,番茄,辣椒,青椒,红椒,

Display per page
Sort by

蒜头每公斤 Gralic / Per kg

Product no.: V1001

£3.20 / kg *

生姜每公斤 Ginger / Per kg

Product no.: V1002

£3.00 / kg *

新鲜小白菜每公斤 Fresh Par Choi /Per kg

Product no.: V1004

£4.30 / kg *

新鲜菠菜每公斤 Fresh spinach /Per kg

Product no.: V1006

£4.30 / kg *

大白菜每公斤/ Chinese Leave /Per kg

Product no.: V1007

£1.70 / kg *

白萝卜每公斤/Mooli /Per kg

Product no.: V1008

£2.50 / kg *

越南新鲜苦瓜每公斤 Bitter Melon /Per kg

Product no.: V1013

£10.80 / kg *

莲藕每公斤 Fresh Lout /Per kg

Product no.: 32565

£3.90 / kg *
In stock(有货)

泰国空心菜-通菜 / Morning Glory *500g

Product no.: 32538

£6.95 *
In stock(有货)

新鲜菜心每公斤 Fresh Cai Xin /Per kg

Product no.: V1017

£4.30 / kg *
In stock(有货)

香菜(元茜)Fresh Coriander /Bag

Product no.: V1018

£0.85 *

小葱-扎 Spring Onion / Each

Product no.: V1019

£0.50 *

新鲜淮山每公斤 Fresh Chinese Yam /Per kg

Product no.: V1020

£4.95 / kg *
In stock(有货)

冬瓜每公斤Winter Melon /per kg

Product no.: 32567

£2.95 / kg *
In stock(有货)

新鲜青辣椒仔*每公斤/Green Chilli *Perkg

Product no.: V1023

£6.50 / kg *

金枕头榴莲 *454g Monthong Durian *454g

Product no.: FEES501

£9.80 *
*
价钱包税 Prices incl. VAT, plus delivery